Disclaimer

Algemeen

Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Ventilatie Utrecht aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Ventilatie Utrecht of bij derden welke met toestemming (veelal onder licentie) dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Ventilatie Utrecht. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ventilatie Utrecht.

Wanneer er sprake is van oneigenlijk gebruik van (beeld)materiaal ontvangt u zonder verdere aankondiging een nader te bepalen geldboete van Ventilatie Utrecht voor ieder artikel en gebruikt beeld.

De partijen die alleen Ventilatie Utrecht toestemming hebben gegeven hun (beeld)materiaal te gebruiken voeren strenge controles uit op onrechtmatig gebruik en zullen u daarvoor rechtstreeks aansprakelijk stellen.

Contact Ventilatie Utrecht

Xenonstraat 80, 1362 GH Almere
Maandag t/m donderdag van 9:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:00.

Vrijdag van 9:00 tot 12:00

info@ventilatieutrecht.nl
085-483 5220
vca-logo-oud-300x157